Mooier samen leven op basis van gelijkwaardigheid
De Gerard Endenburg Foundation stimuleert en ondersteunt initiatieven die onze samenleving leefbaarder en mooier maken door de gelijkwaardigheid van alle mensen voorop te stellen. Onze stichting draagt graag bij in kennis of financiën aan projecten waarbij de sociocratische kringorganisatie methode (SKM) wordt toegepast en verder wordt ontwikkeld. Sociale innovatie, verbeterde vormen van participatie en sociale cohesie zijn daarbij voor ons sleutelwoorden.

 

Korte informatie over de  (Anbi) Stichting Gerard Endenburg Foundation (GEF)

opgericht op 4 oktober 2012.

gevestigd te Rotterdam

Het fiscaal nummer: 8520.63.490

Het Kvk nummer: 56 297 882

Het bankrekeningnummer is: 
NL 36 ABNA 0612905276 tgv Gerard Endenburg Foundation 

 

Beloningsbeleid

er zijn geen vacatiegelden; onkosten worden vergoed.

 

Doelstelling

De stichting GEF stelt zich tot doel:
Het genereren van (financiële) middelen ter bevordering van het algemeen welzijn van mensen, het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in theorie en praktijk op het gebied van sociale innovatie, sociale cohesie en participatie, alsmede het bevorderen van de leefbaarheid van de samenleving door het ondersteunen van samenwerking.


Dat doet de stichting door:

  1. het initiëren en financieel ondersteunen van onderzoek op het gebied van sociale innovatie, participatie en sociale cohesie van individuen, groepen en delen van de samenleving;
  2. bij te dragen aan de ontwikkeling van de sociale wetenschap;
  3. instrumenten te ontwikkelen, die de participatie en de leefbaarheid van individuen, groepen en delen van de samenleving bevorderen;
  4. sociale cohesie te stimuleren tussen verschillende bevolkingsgroepen.

 

Werkdoelstelling:

De GEF wil initiatieven, op het vlak van sociale innovatie en participatie en sociale cohesie stimuleren en ondersteunen, het gaat dan om projecten waarbij de sociocratisch kringorganisatie en besluitvormingsmethode wordt toegepast en ontwikkeld.

 

2201 FIN Code Goed Bestuur labelHet bestuur van Stichting Gerard Endenburg Foundation verklaart te voldoen aan de FIN – normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN – normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst moet worden. Dit is voor het laatst gebeurd in 2022.