U overweegt zich aan te melden als ondersteuner?

 

Wilt u ook dat we met elkaar samenleven, wonen en werken op basis van gelijkwaardigheid? Steun dan de Gerard Endenburg Foundation met een financiële bijdrage. Op onze beurt ondersteunen wij dan initiatieven en projecten die bijdragen aan sociale innovatie, participatie en sociale cohesie mbv de sociocratische methode!

Steunt u de GEF?
De inzet van de Gerard Endenburg Foundation wordt bepaald door de beschikbare financiële middelen. Daarin zijn wij mede afhankelijk van inkomsten van derden, zoals sponsoring, donaties en legaten. Op die manier kunt ook u bijdragen aan de realisering van sociale innovatie via de SKM. Een belangrijke stap op weg naar een betere samenleving.

De Gerard Endenburg Foundation is een ANBI erkende stichting. Dat betekent dat u uw financiele bijdragen af kan trekken bij uw inkomsten belasting opgave. 

In het onderstaande, te downloaden Ondersteunersformulier, staan doorlinks met verdere informatie over de mogelijkheden. Via de site van de belastingdienst kan u zelf een voorbeeldformulier downloaden voor de voor u geschikte situatie.
 

Download de folder over hoe u ons kunt ondersteunen en vul het Ondersteunersformulier in!

(vul het formulier in en print het, stuur het daarna ondertekend aan ons op)