Stichting ter bevordering van een sociocratisch toegeruste samenleving


Helpen bij het realiseren van onze doelstelling? Doe dan een schenking! Dan steunt u een project dat helpt de samenleving sociocratischer vorm te geven. Wij selecteren deze projecten zorgvuldig.

De Gerard Endenburg Foundation helpt mensen en organisaties die bezig zijn met activiteiten en projecten op het gebied van sociale innovatie, sociale cohesie en participatie; in het bijzonder die activiteiten die de daarbij toegepaste sociocratische methode verder helpt ontwikkelen.

Belangstelling? Vul dan het aanvraagformulier in!

 

De Gerard Endenburg Foundation stimuleert en ondersteunt initiatieven die onze samenleving leefbaarder en mooier maken door de gelijkwaardigheid van alle mensen voorop te stellen. Onze stichting draagt graag bij in kennis of financiën aan projecten waarbij de sociocratische kringorganisatie methode (SKM) wordt toegepast en verder wordt ontwikkeld. Sociale innovatie, verbeterde vormen van participatie en sociale cohesie zijn daarbij voor ons sleutelwoorden.