Onze Foundation ondersteunt
Wilt u ook dat we met elkaar samenleven, wonen en werken op basis van gelijkwaardigheid? Vraag dan voor uw project of activiteit financiële ondersteuning aan bij de Gerard Endenburg Foundation. Wij ondersteunen initiatieven en projecten in Nederland die bijdragen aan sociale innovatie, participatie en sociale cohesie en daarbij gebruik maken van de sociocratische kringorganisatie en besluitvormingsmethode of dat willen gaan gebruiken.

Criteria voor aanvragen

Voorbeelden van initiatieven en projecten
Voor de projecten die we ondersteunen kunt u bijvoorbeeld denken aan:

Sociocratie in het Lokale Bestuur
Ondersteuning van een gemeente of groep van gemeenten die de invoering van SKM zien als een goed instrument in het verbeteren van de participatie. “Hoe organiseer je sociocratische participatie van bewoners?” Onze ondersteuning kan dan resulteren in een ontwikkelde structuur en handreiking voor SKM in het Lokaal Bestuur.

Stimuleren van sociocratie binnen samenwerkingsverbanden in het Openbaar Bestuur
Samenwerking tussen meerdere provincies, landen en organisaties. Denk ook aan samenwerking van ngo’s met overheden en publiek-private samenwerkingsverbanden.

Interdisciplinair samenwerken in de medische sector
Voor de kwaliteit van zorg is betere samenwerking tussen medische beroepsgroepen steeds belangrijker. Hoe kunnen verschillende specialismen met verschillende culturen elkaar beter begrijpen? Sociocratisch denken en werken creëert en stimuleert gelijkwaardigheid en legt een perfecte basis voor positief samenwerken en kwaliteit.

Echte Duurzaamheid in de financiële sector
Hoe mooi zou het zijn als ook in de financiële sector het sociocratisch denken een plek krijgt. Graag ondersteunen we als foundation initiatieven die het gelijkwaardigheidsbeginsel en daarmee het duurzame denken in de financiële wereld verder willen brengen.

Stimuleren van innovatie door sociocratie
In ondernemingen en organisaties ontstaat echte innovatie vaak (dicht) op de werkvloer. De meeste goede ideeën stranden echter in de managementlaag in het midden. De sociocratische kringorganisatie is veel krachtiger en effectiever in het snel doorvoeren van innovatieve ideeën van de onderkant naar de top van organisaties. Welke ceo of bestuurder wil dat nu niet? Als foundation ondersteunen we graag de ontwikkeling van een ‘Stappenplan voor innovatie’, op basis van SKM.

En nog veel meer

Maar u kunt ook denken aan initiatieven die gericht zijn op:

  • Betere zelfsturende teams in zorg en jeugdzorg, dankzij sociocratie
  • Waarde toevoegen binnen publiek-private samenwerking door besluitvorming waarbij elke stem telt
  • Sociocratie als basis voor gezond samenwerken binnen Ziekenhuizen
  • Nieuw leiderschap = sociocratisch leiderschap = corrigeerbaar leiderschap = kwetsbaar leiderschap = mooi leiderschap

 

Als u overweegt ondersteuning te vragen, download dan de folder voor meer informatie.

Als u voldoet aan de criteria, start dan de procedure voor het aanvragen van ondersteuning.

Let op voor het daadwerkelijk aanvragen van een bijdrage worden een aantal documenten gevraagd bij te voegen; het is handig om die zo veel mogelijk van te voren al beschikbaar te hebben. Zoals: statuten, actueel uittreksel KvK; jaarrekening, jaarplan en begroting, kostenbegroting/offerte project, dekkingsplan.. (de naam van de documenten mag niet meer dan 50 karakters bevatten!)
Wanneer u inglogd ben in de aanvraag dan blijft die nog max 8 uur openstaan en kan u dus aanpassen of aanvullen!

Attentie:
we werken met deadlines voor het indienen van aanvragen!

dat zijn voor 2024: 11 januari; 22 maart; 15 mei; 6 september; en 7 november.

We have made an English translation of our Application Form.
You can access it here.