Het bestuur van de stichting hanteert een aantal criteria bij de beoordeling van aanvragen:

  • De steun van Stichting GEF is met name gericht op concrete, benoembare projecten in de voorbereidende fase en heeft nimmer een permanent karakter.
  • De GEF verleent  financiële steun aan organisatorische verbanden *);  niet aan overheden of  aan instellingen waarbij  commerciële, politieke of religieuze doelen prevaleren boven het sociale belang.
*) onder organisatorische verbanden verstaan we mensen met een gemeenschappelijk doel, die een zekere mate van, aantoonbare, organisatie zijn aangegaan (werkgroep, projectgroep, vereniging, stichting, coöperatie, etc) en zich als zodanig verbonden weten met elkaar en met hun ambitie.
NB Dit betekent ook de GEF in principe geen financiële ondersteuning geeft aan individuen sec, er moet altijd een samenhang met het organisatorisch verband zijn, de financiële bijdrage moet als zodanig nodig zijn en bijdragen aan het grotere geheel.

De eerst volgende deadline voor aanvragen in 2019 is: 3 december!