Ambassadeurs zijn mensen en organisaties die ervaring hebben met de Gerard Endenburg Foundation en de Sociocratische Methode en daar iets over willen vertellen.

TimeWindow

Jette 8402 Maud DekkersWe hebben TimeWindow opgericht om de zichtbaarheid en medezeggenschap van makers in Rotterdam te verbeteren, deze individueel te versterken door middel van een community. Op de grote uitdaging, hoe een zeer diverse community, met veel verschillende, uiteenlopende en zeer uitgesproken stemmen/visies kunnen verbinden en ieders recht op inspraak daarin kunnen organiseren, heeft de sociocratie ons het antwoord gegeven. De sociocratische principes geven goede handvatten om een cultuur van gelijkwaardigheid en circulariteit vast te houden. En om daar consequent in te zijn! We kunnen elkaar erop aanspreken als ons gedrag weer een andere kant op dreigt te gaan. Het is een intensieve maar uitermate belangrijke leerweg. Voor alle betrokkenen. Volgend jaar zullen we de samenwerking ook juridisch met de sociocratie borgen. We zijn blij dat de GEF ons de gelegenheid geeft dit traject met elkaar te realiseren.

Jette Schneider
oprichter & leidinggevende TimeWindow community
06 26 778 753

 

Maia, vereniging verloskundigen Gelderse Vallei

Logo maia verloskundigen"Maia is een vereniging die bestaat uit 45 gepassioneerde verloskundigen in Ede en omgeving (de Gelderse Vallei). Wij zetten ons met veel zorg en liefde in om ouders een gezonde en stevige start te geven in het ouderschap en om baby’s een zo kansrijk mogelijke start te geven in een veilige omgeving.
Dit doen wij allemaal op onze eigen wijze. Verloskundige zijn vraagt een hoge mate van zelfstandigheid, flexibiliteit, bereikbaarheid, inzet en verantwoordelijkheid. In de basis hebben wij dezelfde uitgangspunten en visie. In werkwijze en ideeën zijn er verschillen en zijn wij ook een tikkeltje eigenwijs en eigengereid. Dit kan soms nog wel eens de communicatie en besluitvorming in de weg zitten. Niet altijd lukt het ons aandachtig naar elkaar te luisteren, niet altijd komen beweegredenen en argumenten zuiver en helder op tafel en niet altijd gaat besluitvorming en communicatie op basis van gelijkwaardigheid en consent. Dit willen wij wel graag.
We hebben kennisgemaakt met SKM en verwachten dat SKM hierin heel betekenisvol kan zijn. Door dit binnen Maia te implementeren wordt Maia als vereniging krachtiger, slagvaardiger en gezonder. Ook kunnen wij als verloskundigen onze verbeterde communicatie en besluitvorming op andere vlakken inzetten. Bijvoorbeeld met onze samenwerkingspartners in overleggen, maar ook in de spreekkamer met onze cliënten, in samenwerking met ketenpartners tijdens een overdracht van een bevalling en thuis aan de eettafel.
Zo zijn we in 2019 van start gegaan. Maar door Corona hebben we het tempo van invoering wat moeten aanpassen. In 2020 echt van start gegaan; presentatie bij de ALV, interne trainingsdagen en begeleiding van de gevormde Besluitvormende kring. De deelnemers zijn hier heel enthousiast over, het onderling vertrouwen is gegroeid,  er wordt beter gecommuniceerd en vergaderd en we hebben de keuze gemaakt om van vereniging naar een sociocratische coöperatie te gaan."

Aldus Sabine van Kooten
Bestuurslid Maia, Vereniging van Verloskundigen Gelderse Vallei

 

logo VSV TwenteVSV Twente

“Per 1 oktober 2020 is de vereniging VSV Twente opgericht. Het is een lange weg geweest om te realiseren, het is een enorme mijlpaal mede gezien het feit dat het VSV Twente het grootste VSV van Nederland is met twee ziekenhuizen als partner. Op 19 november 2020 is in de ledenvergadering het huishoudelijk regelement vastgesteld. Dit betekent een boost voor slagvaardig besluiten nemen. Leden committeren zich immers aan datgene wat we samen hebben afgesproken. Onderlegger hiervoor is de sociocratische besluitvorming. Dit geldt voor het bestuur, ledenvergadering en de ledenraad. Er is hard gewerkt om de sociocratie binnen de ledenraad te borgen. De ledenraad gaat over zorginhoud, hier vinden zorgverleners  elkaar. Dat dit op sociocratische wijze gebeurt geeft vertrouwen en rust in de besluitvorming. Een mooie casus hiervoor is de pilot  ‘vliezen breken in de eerste lijn’, dit onderwerp is de basis geworden van een multidiscipilinaire pilot waardegedreven zorg die in vertrouwen verloopt. De zwangere vrouw is hiermee de ‘winnaar’, zij wordt centraal gesteld met haar wensen. Het protocol heeft op sociocratische wijze consent gekregen in de ledenraad, d.w.z. door alle verschillende ketenpartners. Een goede basis voor vertrouwen.
We borgen het sociocratische gedachtengoed door te evalueren en het vragen van commitment bij nieuw lidmaatschap.”

Aldus Jennifer Havinga
Programmamanager VSV Twente
06-22035131

 

Linda Rentescoöperatie LEO & VC de Poort

"Wij hebben met het door de GEF ondersteunde project ons doel voor een groot deel bereikt. Er is sprake van gelijkwaardige inbreng van alle LEO leden. Door mbv de sociocratische werkwijze structuur aan te brengen in de bijeenkomsten wordt nu beargumenteerd waarom men achter een voorstel of voordracht staan. Het is mooi te zien dat degene die voorgedragen wordt zich ook echt gesteund voelt door de andere leden.  Waar aan gewerkt moet blijven is dat met wisselende leden ( door ziekte of vertrek) in de coöperatie het gedachtegoed van sociocratie voortdurend aandacht en onderhoud vraagt."

Aldus Linda Rentes
directeur coöperatie LEO & VC de Poort
06-20007370

 

Ariette van der Feen – de Dekker

VSV Amsterdam West

"Aan het begin van het implementatie en scholingsproject mbt SKM was er een sterk verdeeld veld, waarin we een nieuwe structuur wilde laten werken.
Wat we nu zien is dat er eensgezindheid is in veel werkgroepen en dat er een gezamenlijk doel is, en dat iedereen zich verantwoordelijk weet voor zijn eigen inzet. Wat ons betreft is het doel van het project gerealiseerd en duurzaam gebleken tot heden. Een van de deelnemers van de AK gaat de komende tijd de training voor sociocratische gespreksleiders volgen en we gaan ons inzetten voor een
intervisiegroep voor sociocratisch gespreksleiders bij VSV’s."

Aldus Ariette van der Feen –de Dekker
DB lid van VSV Amsterdam West.
Telefoon 06 1533 6455

 

Annewiek ReijmerAnnewiek Reijmer

"Midden in de Corona crisis realiseren we ons dat de toenemende complexiteit van problemen om fundamenteel andere wijze van samenwerken en leven vraagt.
Neem de bekende parabel: een groep mensen is al jaren bezig kinderlichamen uit het water te halen. Niemand durft de stap te nemen om ze te laten wegdrijven en hogerop te gaan kijken hoe toch die lichamen in het water komen.
Zo’n keuze is immers een duivels dilemma. Als je één keuze hebt zit je gevangen, bij twee heb je een dilemma en bij drie kun je pas kiezen.
Geld geven voor het bestrijden van armoede, vluchtelingen en gebieden die het niet getroffen hebben is als het redden van kinderlichamen in de rivier. De oorzaken van het probleem, ongelijkwaardigheid, niet corrigeerbaarheid van overmacht, corruptie worden er niet door opgelost.

Met het toevoegen van de Sociocratische Kringorganisatie Methode wordt een dimensie toegevoegd en de mogelijkheid tot keuze ontstaat om de oorzaak aan te pakken. Sociocratie stapt uit het duivelse dilemma tussen dictatuur of democratie, maar voegt een dimensie (gelijkwaardige hiërarchie van besluitvorming) toe.
Dit klinkt voor een aantal in onze huidige Westerse cultuur te mooi om waar te zijn, niet realistisch. Is het realistisch om te denken in termen van scheiden, wantrouwen, schaarste en straffen en daarmee de noodzaak van overmacht etc.
Schenken aan de GEF is het oplossen van de oorzaak van armoe, de ongelijkwaardigheid van kapitaal en arbeid, waardoor de rijken steeds rijker en de armen steeds armer worden.
SKM maakt én-én denken mogelijk én de eerste nood lenigen én de oorzaak aanpakken. Het zal niet de eerste keer zijn dat betrokkenen met behulp van de SKM creatieve oplossingen vinden, waar wij nu met ons huidige denken niet opkomen.
Zoals Gerard zelf vaak zegt: laat de machines en robots het werk doen, dan kunnen wij het mensenwerk ‘denkwerk’ doen. Hij heeft met zijn theorie en toepassing in zijn bedrijf de aftrap voor het sociale ontwikkelingswerk gegeven. De technische innovatie gaat snel, de sociale innovatie echter staat nog in de kinderschoenen."

Annewiek Reijmer
Januari 2021

 

Geboortezorg organisatie Eendracht Utrecht

Geboortezorg Eendracht Utrecht

“We hebben veel profijt van de implementatie van SKM en benoemen dit ook graag bij diverse gelegenheden!”

Mariska van der Horst
088 250 5762

 

Roel den DunnenRoel den Dunnen

Roel den Dunnen (1939) was tot eind 2018 langdurig lid (sinds 2000) van de Topkring van het Sociocratisch Centrum Nederland.
Roel was in zijn werkzame leven veelvuldig actief in het Openbaar bestuur onder andere als Wethouder van de Gemeente Rotterdam en als secretaris generaal van het ministerie van VROM.
Roel was en is zeer onder de indruk van de door Gerard Endenburg ontwikkelde methode.

Hij zegt daarover: “Het is mijn blijvende overtuiging dat Sociocratie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het maatschappelijk functioneren.”

 

VSV AlliantVSV Alliant Utrecht 

“Wij zijn als VSV inmiddels een tijd op weg met de sociocratische methode en een evaluatie daarvan vindt nu plaats. Als er andere geïnteresseerden zijn is het prima om ons VSV als referentie op te geven.”

Nynke Scheel
Regiomanager Naviva Kraamzorg
(088) 7777 666

 

Ella ter Kuile- Van der HoevenElla ter Kuile-Van der Hoeven

Ella ter Kuile (1931) is sinds 1998 lid van de Topkring van het Sociocratisch Centrum Nederland, en vele jaren in de rol van voorzitter. Zij vertegenwoordigt als jurist het juridisch domein in de Topkring.
Ella was geruime tijd lid van de VVD de fractie in de gemeenteraad van Rotterdam, en is meerdere jaren fractievoorzitter geweest.
Ella is nog steeds op allerlei manieren actief en betrokken in het Sociocratisch Centrum en lid van de kring Samen Leven.
Waar ze maar kan brengt ze de Sociocratische Methode onder de aandacht van mensen en organisaties.

Zij wijst op de gelijkwaardigheid van de mensen die bij toepassing van sociocratie wordt gewaarborgd. Resultaat o.a. : in de relatie “baas – knecht” is er een plek voor de inbreng van de “knecht”. Hij doet mee.

 

Huis voor TaalHuis voor Taal /Welzijn Lelystad

FlevoMeer Bibliotheek en Welzijn Lelystad werken structureel en op gelijkwaardige wijze samen in het project Huis voor Taal. Alle betrokkenen zijn geschoold en nieuwe teamleden worden binnen Huis voor Taal geschoold in deze Sociocratische werkwijze.Welzijn Lelystad

“Dankzij financiële ondersteuning van de GEF zijn de medewerkers van het project Huis voor Taal geschoold in SKM. Sinds 2017 is Huis voor Taal sociocratisch ingericht. Er wordt met positieve inzet en naar ieders wens volgens de SKM overleg en communicatie structuur gewerkt.
Twee medewerkers van de Algemene Kring hebben de scholing Effectieve Teamleiding gevolgd bij het Sociocratisch Centrum. Vervolgens hebben 3 medewerkers de training Toepassing SKM gevolgd en aansluitend is één medewerker opgeleid tot scholingsdeskundige.
De gehele Huis voor Taal organisatie beschikt nu over 5 gespreksleiders. Jaarlijks hebben zij meerdere malen interne intervisie, begeleid door de scholingsdeskundige.
Zie ook onze jaarverslagen (zie laatste versie: HIER).
Huis voor Taal is trots op een aantal publicaties waarin wij mochten ‘vertellen’ over onze ervaringen met de methode. Deze publicaties zijn gedeeld in het internationale netwerk van het elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa (EPALE): zie laatste bijdrage: HIER en HIER).
In een Interview met Marion Rhoen (4-2-2020) hebben wij onze ervaringen gedeeld over het voeren van Functioneringsgesprekken op Sociocratisch wijze: zie HIER.
Kortom, wij kijken terug op 3 zeer leerzame SKM jaren!”

Aldus Mirjam Bloedjes
Projectcoördinator Huis voor Taal
06-14324671