Met onderstaand formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Stichting Gerard Endenburg Foundation (GEF).


Het aanvraagformulier heeft ten doel het bestuur van het GEF de benodigde informatie te verschaffen omtrent:

 • Algemene informatie van de aanvrager;
 • De aard van het project waarvoor financiële steun wordt gevraagd, alsmede over de daaraan verbonden kosten;
 • De bijdragen of donaties die (eventueel) door andere instanties zijn toegezegd;
 • De eigen bijdrage die wordt geleverd;


De GEF neemt alleen aanvagen in behandeling die:

 • Passen binnen de doelstellingen van de GEF(lees daarom allereerst de richtlijnen en criteria zorgvuldig door)
 • Tenminste drie maanden voor aanvang van het project – compleet – zijn ingediend. (aangevangen of voltooide projecten komen niet voor steun in aanmerking.)
  EN:
 • Een financiële bijdrage van het GEF dekt nooit de volledige kosten van een project.
 • Een eigen bijdrage of co-financiering door andere partijen is een voorwaarde.
 • Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project.
 • Rechtsgeldig is ondertekend, waarmee tevens wordt verklaard dat het formulier naar waarheid is ingevuld.

 

Ga naar het aanvraagformulier