De Topkring van  de GEF heeft een privacy statement vastgesteld dat u via deze link kan vinden.