Dhr. Gerard Endenburg, voorzitter

Dhr. Piet Slieker, penningmeester

Dhr. Jan C. Klomp, lid en coordinator

Dhr. Sjoerd B. Bloemsma, lid, waarnemend secretaris vanaf 1 januari 2021.

Mevr. Irene A.C. Smit