Jaarverslag 2022 en Jaarplan 2023

Kijk hier voor het jaarverslag 2022 en Jaarplan 2023

 

Verslag uitgeoefende activiteiten:

is opgenomen in jaarverslag 2022


Financiele verantwoording
:

balans en jaarrekening per 31 december 2022, inclusief toelichtingen

 

ANBI-formulier vanwege de publicatieplicht:

bekijk hier het ANBI-formulier