Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020

Kijk hier voor het jaarverslag 2019 en jaarplan 2020

 

Verslag uitgeoefende activiteiten:

is opgenomen in jaarverslag 2019


Financiele verantwoording
:

balans en jaarrekening per 31 december 2019, inclusief toelichtingen