Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019

Kijk hier voor het jaarverslag 2018 en jaarplan 2019

 

Verslag uitgeoefende activiteiten:

is opgenomen in jaarverslag 2018


Financiele verantwoording
:

balans en jaarrekening per 31 december 2018, inclusief toelichtingen