Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022

Kijk hier voor het jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022

 

Verslag uitgeoefende activiteiten:

is opgenomen in jaarverslag 2021


Financiele verantwoording
:

balans en jaarrekening per 31 december 2021, inclusief toelichtingen

 

ANBI-formulier vanwege de publicatieplicht:

bekijk hier het ANBI-formulier