Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021

Kijk hier voor het jaarverslag 2020 en jaarplan 2021

 

Verslag uitgeoefende activiteiten:

is opgenomen in jaarverslag 2020


Financiele verantwoording
:

balans en jaarrekening per 31 december 2020, inclusief toelichtingen

 

ANBI-formulier vanwege de publicatieplicht:

bekijk hier het ANBI-formulier